PROPOZICE A PRAVIDLA

PRAVIDLA DARTS CUP 2021

AKTUALIZACE: 31.5.2021 (změny jsou barevně vyznačeny)

Termíny:

Seriál v elektronických šipkách začíná v týdnu od 5. 10. 2020 a končí posledním turnajem odehraným do konce roku 2021, dále viz Termínovka (po přihlášení všech hracích míst).
Turnaje začínají pravidelně v termínech určených rozhodčím na jednotlivých hracích místech.
Finálový turnaj zatím není naplánován (termín bude oznámen, jakmile bude jasné, kdy bude dohrané poslední kolo).

Počet a typ turnajů:

Seriál tvoří celkem 25 nominačních turnajů.
Každý 5. turnaj je bodově zvýhodněný (dvojnásobné bodování). Ostatní turnaje mají základní bodování.    
Finálový turnaj není bodovaný.
Doplňkové turnaje (středař, vyřazovák, hi-score apod…) jsou přípustné, ale nejsou povinné.

Startovné na turnaje:

Nominační turnaj – 60 Kč / hráč.
Velké Finále – 120 Kč / hráč.
Malé Finále – 70 Kč / hráč.
- ve všech turnajích se vhazují kredity
- startovné na finálové turnaje může být upraveno v průběhu seriálu (bude upřesněno v propozicích na Finále)

Systém turnajů, typ hry:

Nominační turnaje (4-6 hráčů) – hra 501 DO, skupina každý s každým, případně 301 DO (dle uvážení rozhodčího).
Nominační turnaje (7 a více hráčů) – hra 501 DO na 2 vítězné legy oboustranný pavouk, v případě vyšší účasti je možná hra 301 DO (na uvážení rozhodčího) / případně kombinace - vpravo 501 DO, vlevo 301 DO.
Velké Finále – hra 501 DO, skupiny + KO pavouk / oboustranný pavouk (dle finálové účasti – bude upřesněno).
Malé Finále – hra 301 MO, oboustranný pavouk (bude upřesněno).

Účasti hráčů na turnaji:

Turnaj se může uskutečnit při minimálním počtu 4 hráčů.
Každý hráč, který se zúčastní turnaje, souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR), v případě účastníka mladšího 18 let je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce.

Bodování turnajů:

Základní turnaje - za účast 25 bodů + 10 bodů za každou další pozici.
Dvojnásobné turnaje - za účast 50 bodů + 20 bodů za každou další pozici.

Žebříčky:

Hrací místo – na jednotlivém hracím místě se do žebříčku započítávají všechny odehrané turnaje, tzn. všech 25 turnajů. Žebříček je společný pro muže a ženy.
Celkový žebříček – do celkového žebříčku se započítává nejlepších 20 turnajů (16 základních turnajů a 4 dvojnásobně bodované turnaje ze všech hracích míst). V případě rovnosti bodů rozhoduje: 1) vyšší počet vítězných turnajů, 2) menší počet odehraných turnajů, 3) datum vítězného turnaje. Ženy a muži mají samostatné žebříčky.
Do výsledků turnaje je hráč zapsán pouze tehdy, když odehraje minimálně 2 legy v turnaji. V opačném případě je vymazán z výsledkové listiny a nemá nárok na vrácení startovného.
Dle celkového žebříčku jsou hráči nasazení do Velkého Finále.

Ceny, odměny a Jackpot:

Ceny na jednotlivých hracích místech jsou v režii místního pořadatele.
Jackpot hracího místa – velikost jackpotu je závislá na účasti hráčů na hracím místě a rozdělí se mezi prvních 4-6 hráčů konečného žebříčku (dle celkové účasti). Do Jackpotu jde 15,- Kč ze startovného (v případě zasílání výsledků jako místní open do jiných žebříčků, např. UŠO, které je spojené se zasíláním poplatků, je Jackpot o tuto částku ponížen – startovné se nenavyšuje a je na všech hracích místech stejné).
Hlavní Jackpot – finanční odměny se rozdělí mezi nejlepší hráče z celkového žebříčku (6-10 mužů a 3-4 ženy), nejlepší hráče finálového turnaje, bonusu pro pořadatele a losované ceny. Do Jackpotu jde 45,- Kč ze startovného.
Bonus pro pořadatele (rozhodčí) jednotlivých hracích míst – finanční odměna ve výši startovného a počtu odehraných turnajů na hracím místě, startovné na finálový turnaj, pamětní list (bonus bude vyplacen v případě splnění všech povinností rozhodčího).

FINALS:

Do Velkého Finále hracího systému Skupiny + KO pavouk postupuje max. 64 mužů a 24 žen dle konečného celkového žebříčku. Konečný počet postupujících a hrací systém finále bude zveřejněn po prvních kompletně odehraných pěti kolech na všech hracích místech seriálu.
Jistotu účasti ve Finále mají první 3 hráči z každého žebříčku hracího místa. Tzn., že se do Finále může nominovat i hráč, který skončí v celkovém žebříčku třeba na 70. místě.
Postupující na finálový turnaj budou zveřejněni na webu. Nominovaný hráč musí účast ve finále potvrdit do konce roku 2021, poté budou osloveni náhradníci (bude upřesněno v propozicích na Finále).
Ženy a muži hrají samostatný turnaj.
Finanční odměny pro prvních 8-16 mužů a 4-8 žen finálového turnaje (bude upřesněno, dle účasti).
Superfinále – viz odstavec níže.
Malé Finále – je pro hráče, kteří nehráli seriál, nepostoupili na finálový turnaj, nepostoupí do KO pavouka nebo vypadnou v prvním kole Velkého Finále.
Pro účastníky finále budou připraveny věcné ceny, které se budou losovat v průběhu turnaje.
Podrobné propozice (datum, čas, startovné, hrací místo apod.) na finálový turnaj budou upřesněny a zveřejněny v průběhu seriálu.

Superfinále – TOP X:

Turnaj je určen pro vítěze každého žebříčku hracího místa (6 hráčů) a 2 hráče z druhých míst s největším počtem bodů.
Pokud se na prvních místech v žebříčcích objeví stejní hráči, budou osloveni náhradníci.
Hraje se systémem KO. Nasazení hráčů do KO pavouka bude dle počtu získaných bodů. Podrobné propozice budou zveřejněny před finálovým turnajem.

Individuální ocenění a bonusy:

Nejvíce odehraných turnajů ze všech hracích míst – trofej, finanční odměna.
Nejvíce vyhraných turnajů ze všech hracích míst – trofej, finanční odměna.
Všechny odehrané turnaje na 1 hracím místě (25 turnajů) – startovné na Velké Finále.
Nejvyšší bodový průměr na 1 turnaj v celkovém žebříčku (v TOP 20) – startovné na Velké Finále.
Vítěz Celkového žebříčku – pohár, finanční odměna.
Vítěz Velkého Finále – pohár, finanční odměna.
Vítěz Superfinále – pohár, finanční odměna.

Povinnosti hracího místa - rozhodčího:

Spravedlivě řídit turnaje na hracím místě.
Odesílat výsledkové listiny (případně pořádat veřejně na www.mojeturnaje.cz nebo jiné aplikaci na pořádání turnajů).
Odesílat startovné z nominačních turnajů na účet pořadatele.

Registrace hracího místa:

Pro registraci hracího místa je potřeba vyplnit přihlášku hracího místa do 10. 9. 2020 (v případě umístění hracího místa na oficiální plakát seriálu), kterou obdržíte v případě zájmu na e-mail, případně dle domluvy.
Hrací místo musí být schválené pořadatelem seriálu.
Minimální počet šipkových automatů jsou 2 terče. Výjimky jsou přípustné pouze po dohodě s hlavním pořadatelem.
Hrací místo lze přihlásit i v průběhu seriálu. Dle domluvy s hlavním pořadatelem.
Registrační poplatek za hrací místo: 0,- Kč.
Příspěvek provozovatele terčů: 1.250,- Kč (50,- Kč / turnaj je pouze v případě přihlášení před zahájením seriálu).


Kontakt, informace:

Výsledky z turnajů ihned po odehrání zasílat na e-mail, nejdéle však do 3 dnů. V případě pořádání turnaje na serveru mojeturnaje.cz, nebo jiné on-line aplikaci pro pořádání turnajů, se výsledek zasílat nemusí (turnaj musí být viditelný – veřejný).
Veškeré výsledky turnajů, žebříčky a informace ohledně seriálu jsou na webové adrese www.dartscup.blogspot.cz.
Hlavní rozhodčí – Ondřej Bareš; tel.: 731 453 249; e-mail: dartscup2020@gmail.com.

Práva pořadatele hracího místa - rozhodčího:

Zrušit hrací místo – Jackpot hracího místa se vyplácí dle skutečně odehraných turnajů a odvedeného startovného pouze v případě nulových závazků vůči hlavnímu pořadateli.
Přesunout hrací místo – dojde k přejmenování hracího místa, dle domluvy.
V případě potřeby změnit hrací den, čas turnaje (předehrát, dohrát, apod…) dle domluvy na základě předchozí informace hlavnímu pořadateli. Minimálně však 3 dny před stanoveným termínem turnaje.
Rozdělit seriál mezi více hracích míst (např. sudý x lichý týden apod.) – dle domluvy.
Propagovat seriál na hracím místě – v režii místního pořadatele.

Práva hlavního pořadatele seriálu:

Zveřejnit hrací místa a kontaktní údaje, výsledky (jména hráčů) a případné fotografie z místních turnajů na webových stránkách seriálu, v médiích, plakátech v provozovnách apod. – na základě Informací a Souhlasu se zpracováním osobních údajů zveřejněné na webových stránkách.
Zrušit hrací místo z důvodu nezasílání startovného – v případě zrušení hracího místa z tohoto důvodu se veškeré výsledky anulují, Jackpot hracího místa se nevyplácí.
Zrušit hrací místo z důvodu nízké účasti, kdy je účast menší než 6 hráčů pět turnajů za sebou – v případě zrušení hracího místa z tohoto důvodu výsledky zůstávají, Jackpot hracího místa se vyplácí dle odehraných turnajů.
Pořadatel seriálu může změnit/doplnit/upravit pravidla v průběhu seriálu, změnit rozdělení finančních odměn případně celý seriál zrušit bez nároku na náhradu.

Ochrana osobních údajů - GDPR:

V průběhu seriálu turnajů jsou a budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa, sloužící k informování veřejnosti o průběhu turnaje. Dále zde mohou být pořizovány fotografie a videa k osobní potřebě hráčů (jako vzpomínka na turnaj, propagaci klubu apod.) zejména z vyhlášení výsledků a průběhu turnajů.
Každý účastník seriálu Darts Cup souhlasí se zveřejněním svého jména na startovní a výsledkové listině. Dále souhlasí s případným zveřejněním fotografií v článcích publikovaných na webu či v tisku. V případě nesouhlasu se zveřejněním jména a příjmení, s fotografováním nebo natáčením je důležité tuto skutečnost oznámit fotografovi nebo rozhodčímu určitého hracího místa.
Rozhodčí hracího místa je povinen seznámit účastníky turnaje s GDPR. Například formou vyvěšení informací na nástěnce.

Ostatní:

Seriál lze uzpůsobit dle požadavků hráčů a hracího místa po domluvě s hlavním pořadatelem.
Každé hrací místo bude zveřejněno na oficiálním plakátu seriálu a na webových stránkách.
Před samotnou registrací hracího místa doporučujeme informovat se podrobně o propozicích a pravidlech seriálu nejlépe osobně nebo telefonicky.


Kompletní pravidla seriálu (pdf) - původní, neaktualizováno

Žádné komentáře:

Okomentovat