PRAVIDLA A PROPOZICE

PRAVIDLA DARTS CUP 2023

Aktualizace: 03. 11. 2022

Termíny:

Třetí ročník seriálu v elektronických šipkách začíná v týdnu od 7. 11. 2022 a končí posledním turnajem odehraným do konce května, max. však začátek června 2023, dále viz Termínovka (po přihlášení všech hracích míst). Začít hrát na hracím místě lze i později dle vlastního uvážení, ale vždy je potřeba seriál odehrát do požadovaného termínu, případně lze snížit množství turnajů na hracím místě (pouze v případě, že nelze stihnout odehrát daný počet turnajů).
Turnaje začínají pravidelně v termínech určených rozhodčím na jednotlivých hracích místech.
Předpokladem je odehrát Finálový turnaj v červnu 2023 (10. 6. nebo 17. 6. 2023).

Počet a typ turnajů:

Seriál tvoří celkem 25 nominačních turnajů.
Každý 5. turnaj je bodově zvýhodněný (dvojnásobné bodování). Ostatní turnaje mají základní bodování.
Finálový turnaj není bodovaný.
Doplňkové turnaje (středař, vyřazovák, hi-score apod…) jsou přípustné, ale nejsou povinné.

Startovné na turnaje:

Nominační turnaj – 60 Kč / hráč.
Velké Finále – 120 Kč / hráč.
Malé Finále – 70 Kč / hráč.
- ve všech turnajích se vhazují kredity
- startovné na finálové turnaje může být upraveno v průběhu seriálu (bude upřesněno v propozicích na Finále)

Systém turnajů, typ hry:

Nominační turnaje (4-6 hráčů) – hra 501 DO, skupina každý s každým, případně 301 DO (dle uvážení rozhodčího).
Nominační turnaje (7 a více hráčů) – hra 501 DO na 2 vítězné legy oboustranný pavouk, v případě vyšší účasti je možná hra 301 DO (na uvážení rozhodčího) / případně kombinace - vpravo 501 DO, vlevo 301 DO.
Velké Finále – hra 501 DO, skupiny + KO pavouk / oboustranný pavouk (dle finálové účasti – bude upřesněno).
Malé Finále – hra 301 MO, oboustranný pavouk (bude upřesněno).

Účasti hráčů na turnaji:

Turnaj se může uskutečnit při minimálním počtu 4 hráčů.
Každý hráč, který se zúčastní turnaje, souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR), v případě účastníka mladšího 18 let je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce.

Bodování turnajů:

Základní turnaje - za účast 25 bodů + 10 bodů za každou další pozici.
Dvojnásobné turnaje - za účast 50 bodů + 20 bodů za každou další pozici.


Žebříčky:

Hrací místo – na jednotlivém hracím místě se do žebříčku započítávají všechny odehrané turnaje, tzn. všech 25 turnajů. Žebříček je společný pro muže a ženy.

Celkový žebříček – do celkového žebříčku se započítává nejlepších 25 turnajů (20 základních turnajů a 5 dvojnásobně bodovaných turnajů ze všech hracích míst!). V případě rovnosti bodů rozhoduje: 1) vyšší počet vítězných turnajů, 2) menší počet odehraných turnajů, 3) datum vítězného turnaje. Ženy a muži mají samostatné žebříčky.

Do výsledků turnaje je hráč zapsán pouze tehdy, když odehraje minimálně 2 legy v turnaji. V opačném případě je vymazán z výsledkové listiny a nemá nárok na vrácení startovného.

Dle konečného pořadí celkového žebříčku jsou hráči nasazení do Velkého Finále.

Ceny, odměny a Jackpot:

Ceny na jednotlivých hracích místech jsou v režii místního pořadatele.

Jackpot hracího místa – velikost jackpotu je závislá na účasti hráčů na hracím místě a rozdělí se mezi prvních 4-7 hráčů konečného žebříčku (dle celkové účasti). Do Jackpotu jde 15,- Kč ze startovného.

Hlavní Jackpot – finanční odměny se rozdělí mezi nejlepší hráče z celkového žebříčku (6-10 mužů a 3 ženy dle celkové účasti), nejlepší hráče finálového turnaje, bonusu pro pořadatele a losované ceny. Do Jackpotu jde 45,- Kč ze startovného.

Bonus pro pořadatele (rozhodčí) jednotlivých hracích míst – finanční odměna ve výši 1.500 Kč je vyplacena po odehrání kompletního ročníku na daném hracím místě; dále volné startovné na finálový turnaj a pamětní list (bonus bude vyplacen v případě splnění všech povinností rozhodčího).

Jackpot hracího místa se rozdělí dle celkového průměru hracího místa:
- 4 hráči (průměr do 8,99)
- 5 hráčů (průměr 9,00 - 11,99)
- 6 hráčů (průměr 12,00 - 14,99)
- 7 hráčů (průměr 15,00+)

Hlavní Jackpot se rozdělí dle celkového průměru celého seriálu:
- 6 mužů + 3 ženy (průměr do 8,99)
- 7 mužů + 3 ženy (průměr 9,00 - 10,99)
- 8 mužů + 3 ženy (průměr 11,00 - 12,99)
- 9 mužů + 3 ženy (průměr 13,00 - 14,99)
- 10 mužů + 3 ženy (průměr 15,00+)

FINALS:

Do Velkého Finále hracího systému Skupiny + KO pavouk postupuje prvních 48 mužů a 16 žen z celkového žebříčku v případě přihlášených 5 a hracích míst. Pokud bude 6 - 9 hracích míst, může být počet nominovaných navýšen až na 64 mužů a 24 žen. V případě přihlášených 10 a více hracích míst může postupovat 65-128 mužů25-32 žen v hracím systému oboustranný pavouk. 
Podmínkou účasti hráče ve Finále je být do stanoveného místa v žebříčku a zároveň mít odehráno minimálně 10 nominačních turnajů ze všech hracích míst (týká se pouze mužů).
Konečný minimální počet postupujících a hrací systém finále bude zveřejněn po zahájení seriálu.
Jistotu účasti ve Finále má prvních 5 hráčů z každého žebříčku hracího místa
Postupující na finálový turnaj budou zveřejněni na webu. Nominovaný hráč musí účast ve finále potvrdit do termínu stanoveným v propozicích na finálový turnaj, poté budou případně osloveni náhradníci (bude upřesněno v propozicích na Finále).
Ženy a muži hrají samostatný turnaj.
Finanční odměny pro prvních 8-16 mužů a 4-8 žen finálového turnaje (bude upřesněno před finálovým turnajem - dle účasti).
Superfinále – viz odstavec níže.
Malé Finále – je pro hráče, kteří nehráli seriál, nepostoupili na finálový turnaj, nepostoupí do KO pavouka nebo vypadnou v prvním kole Velkého Finále.
Pro účastníky finále budou připraveny věcné ceny, které se budou losovat v průběhu turnaje.
Podrobné propozice (datum, čas, startovné, hrací místo apod.) na finálový turnaj budou upřesněny a zveřejněny v průběhu seriálu.

Superfinále – TOP 8:

Turnaj je určen pro vítěze každého žebříčku hracího místa (X hráčů) a X hráčů z druhého místa s největším počtem bodů (bude upřesněno na základě celkového počtu přihlášených hracích míst).
Pokud se na prvních místech v žebříčcích objeví stejní hráči, budou osloveni náhradníci dle celkového počtu získaných bodů.
Hraje se systémem KO na 2 vítězné legy. Nasazení hráčů do KO pavouka bude dle počtu získaných bodů. Podrobné propozice budou zveřejněny před finálovým turnajem.

Individuální ocenění a bonusy:

Nejvíce odehraných turnajů ze všech hracích míst (muži + ženy) – trofej, finanční odměna.
Nejvíce vyhraných turnajů ze všech hracích míst – trofej, finanční odměna.
Všechny odehrané turnaje na 1 hracím místě (25 turnajů) – volné startovné na Velké Finále.
Nejvyšší bodový průměr na 1 turnaj v TOP 20 celkového žebříčku – volné startovné na Velké Finále.
Vítěz Celkového žebříčku – pohár, finanční odměna.
Vítěz Velkého Finále – pohár, finanční odměna.
Vítěz Superfinále – pohár, finanční odměna.

Povinnosti hracího místa - rozhodčího:

Spravedlivě řídit turnaje na hracím místě.
Odesílat výsledkové listiny (případně pořádat veřejně na www.mojeturnaje.cz nebo jiné aplikaci na pořádání turnajů).
Odesílat startovné z nominačních turnajů na účet pořadatele.

Registrace hracího místa:

Pro registraci hracího místa je potřeba vyplnit přihlášku hracího místa do 4. 11. 2022 (v případě umístění hracího místa na oficiální plakát seriálu), kterou obdržíte v případě zájmu na e-mail, případně dle domluvy.
Hrací místo musí být schválené pořadatelem seriálu.
Minimální počet šipkových automatů na hracím místě jsou 2 terče.
Hrací místo lze přihlásit kdykoliv v průběhu seriálu. Dle domluvy s hlavním pořadatelem.
Registrační poplatek za hrací místo: 1.500,- Kč (při 25 turnajích = 60,- Kč/turnaj) - splatný před zahájením seriálu na daném hracím místě.

Kontakt, informace:

Výsledky z turnajů ihned po odehrání zasílat na e-mail, nejdéle však do 2 dnů. V případě pořádání turnaje na serveru mojeturnaje.cz, nebo jiné on-line aplikaci pro pořádání turnajů, se výsledek zasílat nemusí (turnaj musí být viditelný – veřejný).
Veškeré výsledky turnajů, žebříčky a informace ohledně seriálu jsou na webové adrese www.dartscup.blogspot.cz - sekce Výsledky - Kompletní výsledky 2023.
Hlavní rozhodčí – Ondřej Bareš; tel.: 731 453 249; e-mail: dartscup2020@gmail.com.

Práva pořadatele hracího místa - rozhodčího:

Zrušit hrací místo – Jackpot hracího místa se vyplácí dle skutečně odehraných turnajů a odvedeného startovného pouze v případě nulových závazků vůči hlavnímu pořadateli.
Přesunout hrací místo – dojde k přejmenování hracího místa, dle domluvy.
V případě potřeby změnit hrací den, čas turnaje (předehrát, dohrát, apod…) dle domluvy na základě předchozí informace hlavnímu pořadateli. Minimálně však 3 dny před stanoveným termínem turnaje.
Rozdělit seriál mezi více hracích míst (např. sudý x lichý týden apod.) – dle domluvy.
Propagovat seriál na hracím místě – v režii místního pořadatele.

Práva hlavního pořadatele seriálu:

Zveřejnit hrací místa a kontaktní údaje, výsledky (jména hráčů) a případné fotografie z místních turnajů na webových stránkách seriálu, v médiích, plakátech v provozovnách apod. – na základě Informací a Souhlasu se zpracováním osobních údajů zveřejněné na webových stránkách.
Zrušit hrací místo z důvodu nezasílání startovného – v případě zrušení hracího místa z tohoto důvodu se veškeré výsledky anulují, Jackpot hracího místa se nevyplácí.
Zrušit hrací místo z důvodu nízké účasti, kdy je účast menší než 6 hráčů pět turnajů za sebou – v případě zrušení hracího místa z tohoto důvodu výsledky zůstávají, Jackpot hracího místa se vyplácí dle odehraných turnajů.
Pořadatel seriálu může změnit/doplnit/upravit pravidla v průběhu seriálu, změnit rozdělení finančních odměn případně celý seriál zrušit bez nároku na náhradu.

Ochrana osobních údajů - GDPR:

V průběhu seriálu turnajů jsou a budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa, sloužící k informování veřejnosti o průběhu turnaje. Dále zde mohou být pořizovány fotografie a videa k osobní potřebě hráčů (jako vzpomínka na turnaj, propagaci klubu apod.) zejména z vyhlášení výsledků a průběhu turnajů.
Každý účastník seriálu Darts Cup souhlasí se zveřejněním svého jména na startovní a výsledkové listině. Dále souhlasí s případným zveřejněním fotografií v článcích publikovaných na webu či v tisku. V případě nesouhlasu se zveřejněním jména a příjmení, s fotografováním nebo natáčením je důležité tuto skutečnost oznámit fotografovi nebo rozhodčímu určitého hracího místa.
Rozhodčí hracího místa je povinen seznámit účastníky turnaje s GDPR. Například formou vyvěšení informací na nástěnce.

Ostatní:

Seriál lze uzpůsobit dle požadavků hráčů a hracího místa po domluvě s hlavním pořadatelem.
Každé hrací místo bude zveřejněno na oficiálním plakátu seriálu a na webových stránkách.
Před samotnou registrací hracího místa doporučujeme informovat se podrobně o propozicích a pravidlech seriálu nejlépe osobně nebo telefonicky.


Kompletní pravidla seriálu (verze 1.01 ze dne 03. 11. 2022)Žádné komentáře:

Okomentovat